ردیف شهر کد محل استقرار بیلبورد نوع بیلبورد تیپ ابعاد متراژ تعرفه ماهانه (ریال) قابل ارائه از
١ تهران ٢١٠١ بام تهران (توچال) - ایستگاه اول (محوطه پارکینگ) سه وجهی ( ٦*٣ ) ٣ ٥٤ ٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢ کرج ٢٦٠١ میدان امیر کبیر - لچکی جاده چالوس (مقابل راهنمایی و رانندگی) سه وجهی ( ٦*٣ ) ٣ ٥٤ ٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٣ دیزین ٢٦٠٢ پیست بین المللی دیزین ( ورودی پیست ، مسلط به هتل و جاده) سه وجهی ( ٦*٣ ) ٣ ٥٤ ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٤ دیزین ٢٦٠٣ پیست بین المللی دیزین ( ورودی پارکینگ ، مسلط به جاده) سه وجهی ( ٦*٣ ) ٣ ٥٤ ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠
شایان ذکر است موسسه در حال اخذ ۲۰ مجوز دیگر جهت اجرایی نمودن طرح در حریم شهری می باشد که اطلاعات آن متعاقبا تقدیم حضور خواهد شد.