سمینار و همایش

سمینار و همایش برای حرفه ای ها لازم است !

سمینار و همایش برای شرکت ها جنبه های مختلفی دارد، عموما این تفکر مطرح است که باید همایش و سمینار برگزار نمود و کمتر مسائلی چون حمایت و شرکت در سمینار ها مطرح است. درست است که   یکی از راههای بسیار کارا و مفید برای معرفی فعالیت های شرکت برگزاری همایش و سمینار است، اما این همه پتانسیل این بخش نیست. بسیار بوده که با حمایت موثر از یک همایش همان اتفاقی برای شرکت افتاده که با برگزاری یک سمینار و همایش بزرگ. کانون تبلیغاتی نقش خرد آگاه در این بخش سعی کرده که یک برخورد حرفه ای و تخصصی با مقوله سمینار و همایش داشته باشد تا برای هر شرکتی این زمینه دستاورد داشته باشد.  

برگزاری همایش و سمینار 

اثر گذاری همایش ها و سمینار ها با توجه به زمان زیاد برنامه و استفاده از ارائه های قوی می تواند بسیار مفید و اثر بخش باشد. این راهکار آنجا نتیجه بخش می گردد که به نحو احسن انجام شود. برگزاری نامنظم یک رویداد نه تنها به وجهه شرکت شما کمک نمی کند، بلکه حس بی اعتمادی در مخاطبین نسبت به شما به وجود می آورد. کانون تبلیغاتی نقش خرد آگاه با بکار گیری تیمی پویا، همایش ها و سمینارهای شما را در بالاترین استاندارد برگزار می نماید. لازم به ذکر این نکته مهم می باشد که برگزاری همایش های تخصصی برای مشتری ها می تواند یکی از راهبردی ترین و موثرترین راه برای بازاریابی و تبلیغات و شرکتهای b 2 b که محصولات و خدمات تخصصی دارند باشد.

شناسایی همایش و سمینار های هدف

در بسیاری از این همایش و سمینار ها افراد صاحب نفوذ و ارگان های دولتی و خصوصی قدرت مندی حضور دارند که مراوده و آشنایی با چنین افراد و شرکت هایی می تواند زمینه ساز فعالیت های موثر آتی باشد. بدین منظور کانون تبلیغاتی نقش خرد آگاه برای شما دست به اعتبار سنجی همایش ها و سمینار ها می زند و تقویم سالانه و ماهانه آن ها را برایتان تنظیم می نماید تا از پتانسیل این بخش هم بهره مند گردید.

حمایت از همایش و سمینار ها

عموما تلقی اینکه از همایش و سمینار ها باید حمایت کرد، آنچنان مابین شرکت های خصوصی مرسوم نیست.  

اما با توجه به اینکه باید با ارگان های دولتی و سایر بخش های خصوصی تعامل ایجاد نمود تا این حمایت ها مثمرثمر واقع شوند. کانون تبلیغاتی نقش خرد آگاه سعی بر این دارد با در نظر گرفتن همه جوانب، شما را در این تصمیم همراهی کند و مسیر حمایتی شما از همایش ها و سمینار ها را به صورتی که برای هر دو طرف برد- برد باشد طراحی نماید..

خدمات بخش سمینار ها و همایش های نقش خرد آگاه

اطلاع رسانی گسترده همایش و سمینار ها :

با استفاده از شبکه های ارتباطی موجود، اطلاع رسانی گسترده برای همایش ها و سمینار ها رخ خواهد داد تا علاوه بر آنکه افراد، برای شرکت در همایش علاقه مند شوندف یک بستر مناسب تبلیغاتی ایجاد گردد.

انتخاب مجری :

در کوچکترین موارد از جمله انتخاب مجری همراه شما خواهیم بود. انتخاب مجری امری بسیار مهم و حیاتی برای برگزاری بهتر رویداد است.

طراحی پلن های همایش و سمینار ها :

به انواع مختلفی می توان یک رویداد را مهندسی کرد، برای شما بهترین و بهینه ترین حالت را برنامه ریزی خواهیم نمود.

دعوت از صاحب نظران کشوری و افراد مشهور :  

اعتبار یک رویداد به افرادیست که در آن حضور دارند. با دعوت از افراد به نام کشوری و منطقه ای به رویداد شما اعتبار خواهیم داد.

مستند سازی کامل همایش و سمینار :

استفاده از یک برنامه و رویداد معطوف به روز برگزاری نمی شود و می توان با مستند سازی خوب بعد ها از این همایش بسیار سود خواهد بود.

به روز رسانی سایت همایش و سمینار به صورت همزمان با برگزاری رویداد:

با رفتار های خلاقانه رویدادتان را زنده تر برگزار می کنیم.

دعوت از رسانه ها برای پوشش خبری سمینار و همایش:

اعنبار برای هر همایش یا سمینار، پوشش خبری متناسب با آن است. با به کار گیری انواع رسانه ها قطعا می توان به برگزاری آن کمک شایانی کرد و ابعاد آن را بطور کامل به منصه ظهور گذاشت.