درباره ما

تبلیغات در جامعه امروزی علی رغم سابقه چندین ساله خود، هنوز حرفه ای نو پا و از جهات بسیاری ناشناخته است، به طور طبیعی نه تنها همه مراجعین و مخاطبان این هنر نو، بلکه متخصصین و مجریان این صنعت نیز با راهکارها و مقررات حرفه ای آن آشنایی کافی و همه جانبه ندارند . بر این اساس موسسه نقش خرد آگاه (ADWISE) از سال ۱۳۸۳ با هدف تسهیل و تسریع در وقت، سرمایه و استفاده بهینه صاحبان صنایع و موسسات دولتی و غیر دولتی و با همکاری بر جسته ترین اساتید، مشاوران و اعضاء هیات علمی دانشگاه ها می کوشد تا با انجام تیمی و تدوین چهارچوب ها و مقررات حرفه ای این امر. سبب ساز بسیاری از تحولات اجتماعی و اقتصادی صنعت تبلیغات، با استفاده از مدرن ترین و به روزترین خدمات تبلیغاتی باشد . در همین راستا موسسه نقش خرد آگاه ثبت شده به شماره ۳۳۳۶۱ در اداره ثبت شرکت ها و دارای پروانه فعالیت به شماره ۲۱۴۸ مورخ ۸۳/۰۸/۰۱ از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان تهران، مفتخر به دریافت تائیدیه ثبت اختراع خود با نام بیلبورد چند لایه هوشمند از اداره محترم ثبت اختراعات به شماره ۸۲۰۲۰ مورخ ۹۲/۱۱/۲۱ گردیده که بر حسب تازگی طرح به عنوان یک المان شهری در سراسر کشور ، آمادگی بهره برداری تجاری را دارا می باشد.